KOŚCIÓŁ TURKA | PARAFIA TURKA

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Turce
(Archidiecezja Lubelska).

Parafia Turka - Informacje:

Kancelaria czynna:

Konto parafialne:

Historia parafii w Turce.

W uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada 1984 roku, miało miejsce wydarzenie, które dało początek historii Kościoła w Turce. To wtedy, w malowniczej miejscowości Turka, na terenie parafii Bystrzyca w diecezji lubelskiej, poświęcono plac pod budowę tej wyjątkowej świątyni. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ksiądz Kazimierz Janik, który objął stanowisko rektora samodzielnego ośrodka duszpasterskiego.

Początki Budowy kościoła p.w. Ciała i Krwi Pańskiej.

W trakcie budowy Kościoła Turka, liturgię celebrowano w tymczasowej drewnianej kaplicy. Projekt kompleksu sakralnego powstał pod czujnym okiem architekta Antoniego Hermana z Lublina, a sama budowa rozpoczęła się 16 lipca 1985 roku. Kościół otrzymał tytuł „Ciała i Krwi Pańskiej” od ówczesnego biskupa lubelskiego, księdza Bolesława Pylaka, który nadał mu tę nazwę w piśmie z 02 października 1985 roku.

Erygowanie Parafii i Uroczyste Dedykowanie Świątyni

4 sierpnia 1987 roku biskup Bolesław Pylak erygował Parafię Turka, wyłączając ją z obszaru parafii Bystrzyca. Jej pierwszym proboszczem został dotychczasowy rektor ośrodka, ksiądz Kazimierz Janik. Parafia Turka jest częścią dekanatu Lublin – Podmiejski. Prace budowlane trwały do roku 1991, a 12 maja tego roku ksiądz biskup Bolesław Pylak uroczyście dedykował nową świątynię.

Zmiany w życiu Parafii

W roku 1993 funkcję proboszcza objął ksiądz Mirosław Kowalczyk, a w 1994 rozpoczęto starania o lokalizację cmentarza parafialnego. 5 listopada 1995 roku odbyła się uroczystość poświęcenia placu pod nowy cmentarz.

Nowy proboszcz i regulacja granic parafii

15 czerwca 2000 roku ksiądz Mirosław Kowalczyk zakończył pracę duszpasterską w parafii, a jego miejsce zajął ksiądz Bogusław Psujek. Dekretem ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego z 4 października 2000 roku dokonano regulacji granic parafii, włączając mieszkańców i teren osiedla Turka-Borek.

Kolejna zmiana proboszcza w parafii.

16 czerwca 2003 roku ksiądz Krzysztof Kołodziejczyk otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii w Turce. W dniu 17 listopada 2003 roku podpisano akt notarialny zakupu działki pod budowę nowej świątyni na osiedlu Turka-Borek. 7 grudnia 2003 roku arcybiskup Józef Życiński dokonał uroczystego poświęcenia tego miejsca oraz krzyża.

Nowa parafia na osiedlu – Jezusa Miłosiernego

Po wybudowaniu kaplicy i rozpoczęciu posługi duszpasterskiej, 19 kwietnia 2009 roku, dekretem metropolity lubelskiego, księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego, na terenie osiedla Borek, powołano do życia samodzielną parafię pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego. Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ksiądz doktor Waldemar Fac. Parafia pod wezwaniem Ciała i Krwi Pańskiej w Turce wciąż pozostaje istotnym punktem duchowego życia wspólnoty, choć jej terytorium uległo pewnym zmianom.