Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Turce
(Archidiecezja Lubelska).

Parafia Turka

W 1984 roku, w dniu Uroczystości Chrystusa Króla, poświęcono plac pod budowę nowego kościoła w Turce, w ramach ówczesnej parafii Bystrzyca. Ks. Kazimierz Janik został mianowany rektorem nowego ośrodka duszpasterskiego, który zaczął działać w tymczasowej drewnianej kaplicy. Antoni Herman z Lublina został architektem kompleksu sakralnego, którego budowę rozpoczęto w 1985 roku. Biskup Bolesław Pylak nadał wezwanie „Ciała i Krwi Pańskiej”. Parafia w Turce została erygowana 4 sierpnia 1987 roku przez bp. Pylaka, a jej pierwszym proboszczem został ks. Kazimierz Janik. Prace budowlane trwały do 1991 roku, a świątynia została uroczyście dedykowana przez bp. Pylaka 12 maja 1991 roku. W 1993 roku ks. Mirosław Kowalczyk został mianowany nowym proboszczem, a w 2000 roku parafia została poszerzona o mieszkańców osiedla Turka-Borek. W 2003 roku podpisano akt notarialny zakupu działki pod budowę nowej świątyni, a w 2009 roku erygowano samodzielną parafię Jezusa Miłosiernego. Obecnie parafia Ciała i Krwi Pańskiej liczy około 1385 wiernych.

Kościół Turka

Kościół pw. Ciała i Krwi Pańskiej znajduje się w miejscowości Turka, położonej około 14 km na wschód od Lublina. Został zbudowany w latach 1985-1991 i uroczyście poświęcony przez ówczesnego biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka w 1991 roku. Parafia w Turce została erygowana w 1987 roku, a obecnie liczy około 1385 wiernych. W 2009 roku na terenie osiedla Borek w Turce została erygowana samodzielna parafia pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego.

Informacje:

Kancelaria czynna:

Konto parafialne: