Historia

Historia:

W Uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada 1984 roku w miejscowości Turka na terenie parafii Bystrzyca w diecezji lubelskiej odbyło się poświęcenie placu pod budowę kościoła. Rektorem samodzielnego ośrodka duszpasterskiego został ks. Kazimierz Janik. Przez czas budowy świątyni liturgię sprawowano w tymczasowej drewnianej kaplicy. Architektem kompleksu sakralnego, którego budowę rozpoczęto 16 lipca 1985 roku był Antoni Herman z Lublina. Nowo budowanemu kościołowi ówczesny biskup lubelski ks. Bolesław Pylak pismem z dnia 02 października 1985 roku nadał tytuł „Ciała i Krwi Pańskiej”. Na uroczystość odpustową wyznaczono niedzielę po Bożym Ciele. 24 grudnia 1986 roku w budowanej jeszcze świątyni odprawiona została pierwsza Msza św. – Pasterka.

4 sierpnia 1987 roku bp Bolesław Pylak erygował w Turce parafię, którą wyłączono z obszaru parafii Bystrzyca. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy rektor ośrodka ks. Kazimierz Janik. Parafia należy do dekanatu Lublin – Podmiejski. Prace budowlane trwały do roku 1991, 12 maja tego roku ks. bp Bolesław Pylak uroczyście dedykował świątynię.

Dnia 6 grudnia 1993 roku nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza, funkcję tę objął ks. Mirosław Kowalczyk. W roku 1994 podjęto starania o lokalizację cmentarza parafialnego. 5 listopada 1995 roku odbyła się uroczystość poświęcenia placu pod nowy cmentarz.

Z dniem 15 czerwca 2000 roku zakończył pracę duszpasterską w parafii ks. Mirosław Kowlaczyk, a nowym proboszczem został ks. Bogusław Psujek. Dekretem ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego z dnia 4 października 2000 roku o regulacji granic, do parafii włączono mieszkańców i teren osiedla Turka-Borek.

Dnia 16 czerwca 2003 roku, nominację na urząd proboszcza parafii w Turce otrzymał ks. Krzysztof Kołodziejczyk. W dniu 17 listopada 2003 roku podpisany został akt notarialny zakupu działki pod budowę nowej świątyni na osiedlu Turka-Borek. 7 grudnia 2003 roku arcybiskup Józef Życiński dokonał uroczystego poświęcenia tego placu oraz krzyża.

Po wybudowaniu kaplicy i rozpoczęciu posługi duszpasterskiej dnia 19.04.2009 roku dekretem metropolity lubelskiego Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego na terenie osiedla Borek została erygowana samodzielna parafia p.w. Jezusa Miłosiernego.Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany Ks. dr Waldemar Fac. Parafia p.w. Ciała i Krwi Pańskiej ciut się uszczupliła.