Pogrzeb Katolicki

Pogrzeb Katolicki

1. Bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu.

2. W celu wpisania do księgi zmarłych należy przedstawić odpis aktu zgonu z USC oraz informację o przyjętych przed śmiercią sakramentach (np. od kapelana szpitalnego).

3. Jeżeli zmarły mieszkał w innej parafii, należy przedstawić pisemną informację o zmarłym wystawioną przez miejscowego proboszcza.

4. Najcenniejszym darem dla zmarłego jest przyjęta podczas liturgii w jego intencji Komunia święta, zawsze można skorzystać ze spowiedzi na pół godziny przed liturgią pogrzebową.

5. Potrzeba zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św. (zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin) oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych „wypominków”.

6. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy za życia świadomie i jawnie zerwali łączność z Kościołem, i zmarli uparcie odmawiając sakramentalnego pojednania z Bogiem.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1184 § 1.)