Pielgrzymka parafialna do Niepokalanowa

Pielgrzymka parafialna do Niepokalanowa

Na zakończenie Roku św. Msymiliana Kolbe upamiętniającego rocznicę Jego męczeńskiej śmierci, udaliśmy się z pielgrzymką parafialną do Niepokalanowa – miejsca życia i pracy Wielkiego Męczennika. W drodze powrotnej nawiedziliśmy reklikwie błogosławionych Jana Pawła II i Ks. Jerzego Popiełuszki w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Modliliśmy się też w miejscu życia i pracy oraz przy grobie bł.Męczennika ks. Jerzego.

Facebook
Email
WhatsApp