Przekazanie relikwii świętego Jana Pawła II (2020)

Przekazanie relikwii świętego Jana Pawła II (2020)

W dniu 02 października 2020 roku, w roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, parafia nasza otrzymała szczególny dar – Relikwie Pierwszego Stopnia – włosy – Świętego Papieża. To dar Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego za pomoc okazywaną Kościołowi na Ukrainie przez naszą parafię i firmę CENTROCHEM działającą na jej terenie parafii. Od wielu lat w parafii angażujemy się w zbiórki finansowe i materialne dla Kościoła na Wschodzie, korzystamy z posługi księży pracujących na tamtych terenach przy okazji rekolekcji, odpustów, czy uroczystości okolicznościowych. Firma CENTROCHEM, zatrudniająca również wielu naszych parafian, także od lat,nie tylko prowadzi działalność handlową z Ukrainą, ale również angażuje się w działalność charytatywną Kościoła za naszą wschodnią granicą. Liturgii uroczystego wprowadzenia i przekazania Relikwii przewodniczył osobiście Ks. Abp M. Mokrzycki. W gronie parafian w uroczystej procesji weszliśmy z Relikwiami do naszej świątyni, gdzie na stopniach ołtarza otrzymaliśmy relikwiarz ze zobowiązaniem bycia stróżami Relikwii i świadkami świętości Jana Pawła II. W homilii Ksiądz Arcybiskup przekazał nam świadectwo tej świętości Papieża, podkreślając w nim rolę modlitwy, jaką w życiu św. Jana Pawła II pełniła. Zachęcił nas również, byśmy nie tylko podziwiali tę świętość Papieża, ale przede wszystkim Go naśladowali. Relikwie to fizyczny znak łączności ze świętym, możemy więc powiedzieć, że przebywa pośród nas święty Jan Paweł II w znaku tych Relikwii. W tym znaku chcemy Go czcić jako naszego Opiekuna i Orędownika. Chcemy pogłębiać duchową i modlitewną więź z Nim. Chcemy podjąć Jego dziedzictwo i przekazać je przyszłym pokoleniom w świadectwie chrześcijańskiego życia.

Facebook
Email
WhatsApp