Sprawozdanie wizytacyjne 2022r

Sprawozdanie wizytacyjne 2022r

Do Parafii p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Turce należy tylko Turka, parafia funkcjonuje więc w powiązaniu z Turką i przeżywa takie same jak ona doświadczenia – a jest to czas intensywnego rozwoju i przemian, zarówno w wymiarze materialnym, jak i struktury społecznej.
Od ostatniej wizytacji kanonicznej przybyło w Turce około 100 osób oficjalnie zameldowanych, powstało około 43 nowych domów, wiele z nich jest jeszcze nie odebranych oficjalnie, więc wielu mieszkańców jest niezameldowanych, wielu też przebywa zagranicą. Większość nowych mieszańców to ludzie młodzi, w ciągu ostatnich 5 lat miało miejsce w parafii 108 chrztów, 82 pogrzeby, 30 małżeństw zostało pobłogosławionych.
Rozwój środowiska mieszkańców parafii wymusza jej działania materialne: powstał przy kościele plac zabaw, zamontowane zostało ogrzewanie podłogowe świątyni, uruchomiona została świetlica środowiskowa dla dzieci w pomieszczeniach parafialnych, zainstalowane zostało nowe – mocniejsze również na zewnątrz nagłośnienie.
Za materialnym wymiarem zmian w parafii podążają kierunki jej rozwoju duchowego, szczególnie akcentujące kwestie rodzinne: Miały miejsce 2 Festyny Familijne, sprowadzone zostały do parafii Relikwie św. Jana Pawła II – Papieża Rodziny; organizowane były adoracje i nabożeństwa dla rodzin, min. Rodzinne kolędowanie z harcerzami, we współpracy ze szkołą organizowane były jasełka i kiermasze. Niektóre inicjatywy udaremniła pandemia, ale powoli wracamy do normalności.
I tak również przewidujemy kierunek dalszej działalności parafii, z akcentem położonym na RODZINĘ.

Facebook
Email
WhatsApp